0

minifmod rules!

Estava el altre dia mirant un sistema per posar músiques decents a les meves intro’s de 64ks i futures produccions, dit ràpid i de qualsevol manera, podem dir que tenim aquestes possibilitats:

A) super_synte_que_te_cagas_punto_com: Està molt de moda i es basa en generar a sac les ones, efectes, i parides varies que se’ns puguin imaginar per generar cançons.
Com a aventatges per aquest sistema tenim una gran qualitat de audio i un tamany realment petit (si s’optimitza be).
Per altra part, els grans inconvenients d’aquest sistema son la gran complexitat que comporta fer-ne un, ja no sol a nivell de codi (lo qual, per mi, ja és un problema), sino tambe el background que es requereix que tingui el programador en temes musicals parlant.
A més, un problema relativament important és que el music (que a fi i al cap, és qui més importa), estigui d’acord en utilitzar aquest sistema, ja que si tenim un music de “tracker a muerte”, potser no li agradi aquest sistema, per molt ben programat que estigui.
En fi, que despres de varis intents, vaig assumir que era un negat absolut en temes musicals, no aconsegueixo saber que cony es una nota ni que me la fotessin pel cul :D, aixi que, ni llegint tutorials, ni amb transformades de fourier, ni amb el codi del Pasop a la mà, vaig ser capaç de fer res semblant a un synte.

Aixi que… next one!

B) Usar el synte de farbrausch.
Aventatges: Sona molt be, no necessites programar casi res, i ocupa molt poc.
Inconvenients: No has de programar res!! joder!! ho he posat com a aventatge??? buf buf!! quina gràcia te si jo no faig res!?!?!? fora fora… descartat!!!
Ademes… al music de Zona Neutra (silenci) no li molen els syntes… a la merda!!

Aixi que… next one!

C) minifmod: Es un loader de arxius de música en format XM (mòduls), desenvolupat per Fairlight Technologies. Podriem dir que és una variant reduida de les llibreries fmod, per poderse usar en intro’s, cracks o el que sigui.
Aventatges: No necessites programar casi res, i ocupa relativament poc (tot i que depen de la cançé que usis). Normalment, per començar sense gaires maldecaps a fer intro’s va força be.
Inconvenients: No sona gaire be, o el que és el mateix: El music t’estara donant la vara TOOOOTA la VIDA de que la seva musica sona com una merda amb aquell player 😀
Ademes, m’he trobat amb problemes per poder fer funcionar el minifmod desde 0, ja que la gent de fmod no dona gaire documentació i ni tant sols repson als forums (pero aixo ho solucionare jo mes tard…) 😛

Aixi que… next one!

D) minifmod amb samples generats: Es tracta de unir una mica les dues coses el A i el C.
Amb aixo el que fem es utilitzar el minifmod per tot el que seria llegir el arxiu XM i reproduirlo, pero en comptes de utilitzar els samples del mòdul, generarlos nosaltres per codi.
Amb això aconseguim una qualitat bastant mes alta que la que ens oferiria un mòdul típic de intro de 64ks (sol ser un mòdul de uns 30kb, amb samples de mala qualitat).
La generacio de samples pot ser tant complicada com volguem, podem fer des de simples senoides fins a un sistema molt mes complexe…. a mes complexe, mes varietat en les musiques.

—–
Quan vaig començar en el mon de la demoscene, vaig utiltizar el mètode del punt C, usant el minifmod, de fet, era una versio que em va passar el ufix^fuzzion, del minifmod, modificat per el bp^fuzzion, que permitia fer sonar les cançons directament des de memòria.
Com en aquells moments no tenia res, vaig creure oportú tirar d’aquell minifmod fins tenir el apartat gràfic solucionat (a més, que a mi m’agradava més fer un sistema de intros i un engine que no un sistema de audio), o parlant clar, solament volia algo que sonés per l’altaveu 🙂

Tot i aixi, des de fa uns anys, la gent s’ha posat les piles en el tema de audio, i avui en dia pots sortir amb una pedregada al cap si presentes algo que soni amb el minifmod, així que, despres de veure que el punt A sobrepassava els limits de la meva consciència cognitiva, em vaig posar a fer un sistema basat en el punt D: agafar el minifmod i “destripar-lo” una mica, per poder generar els samples.

Sincerament, he de dir que el minifmod m’ha sorprès enormement: sona de puta mare!!! el que passa és que la gent fa servir moduls aquerosos amb el minifmod i esclar… miracles no fa!! 🙂
Tot i aixi, jo he probat mòduls grans, i sonen molt be, i ocupa molt poc!!

Actualment tinc ja un minifmod que pot reproduir XM’s amb els samples generats (tot i que s’ha de polir molt!!), però com he vist que no hi ha documentació per aquests mons de deu, el que fare sera currarme no un, sino dos (2!!) tutorialillos, explicant com fer servir el minifmod i després, com modificar-lo per poder generar els nostres samples.
Perque? dons perque és molt frustrant tenir un dubte del minifmod, anar als foros de fmod.org, preguntarho, i que el que ha fet el minifmod et respongui algo aixi com…. “Ho sento, no donem suport al minifmod, mira el codi font i entent-lo, que per aixo el donem.”. JODER que es un tio que vol fer una intro!!! ajuda’l ranci!!, més que ranci!!!!!

I com els de fmod.org no ho fan, ho fare jo! i en inglish!, pa q todo el mundo lo entienda!!! 🙂

A lo dicho, en breve, un tutorial sobre com iniciar-se amb el minifmod!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

spammer, go home! * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.